Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: 2018 JFS(NEC) IN BIRMINGHAM
  Ngày tham dự: 2018 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: UK
  Giới thiệu: 2018 JFS(NEC) IN BIRMINGHAM
  Tên triển lãm thương mại: 2017 INTERZUM GUANGZHOU
  Ngày tham dự: 2017 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: 2017 Canton fair ,famous fair for export, interzun guangzhou, NEC UK.
  Tên triển lãm thương mại: 2016 INTERZUM GUANGZHOU
  Ngày tham dự: 2016 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: 2016 Canton fair ,famous fair for export, interzun guangzhou, NEC UK.
  Tên triển lãm thương mại: 2015 INTERZUM GUANGZHOU
  Ngày tham dự: 2015 .3
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: 2015 Canton fair ,famous fair for export, interzun guangzhou, NEC UK.
Gửi email cho nhà cung cấp này